Søg i denne blog

søndag den 12. juni 2011

De uanstændige


Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen er blevet afsløret som en væsentlig kilde bag Tamil-sagen som fældede ikke bare en konservativ justitsminister, men en hel regering.

Og Pia Kjærsgaard finder det "uanstændigt" og går ud i et argumentløst, men så meget desto voldsommere  personangreb på budbringeren. For Kjærsgaards følelse af uanstændighed gælder ikke det faktum, at ombudsmanden som whistleblower afslørede en borgerlig minister og hans regerings lovbrud og at Erik Ninn-Hansen fik en fængselsdom ved Rigsretten. Nej, som altid når en borgerlig politiker er på afveje, finder Pia Kjærsgaard det uanstændigt, hvis nogen har den frækhed at afsløre forbryderen. 

Kjærsgaard er nemlig ikke så meget politiker som en slags politisk hæler: hun holder lovbrydere ved magten mod at få pant i deres holdninger. 

Jo mere klodset og amatøragtig regeringen opfører sig, jo flere ulovligheder dens ministre begår, jo mere fremmedfjendskhed bliver der knæsat i dansk lovgivning, så længe Kjærsgaards beskidte tunge ligger på vægtskålen. 

Med en gysen må man spørge sig selv: Pia Kjærsgaard har i disse dage vist sig i stand til at vende vores to yderst EU-venlige regeringspartier imod EU - så hvilken klemme har mon Kjærsgaard på dem? 


Historien gentager sig selv. Hvem kigger under gulvtæppet denne gang? Og hvem er de virkelig uanstændige? 


fredag den 3. juni 2011

Nydt for orblinne

IØFLGE EN UDNERØSGLESE PÅ ET EGNESLK UINVRESIET BTEYEDR RKÆKEFLØEGN VI SRKIEVR BGOSATVRENE I IGENNTNIG. 


DET EENSTE VGITGIE MAN SAKL SRØGE FOR ER AT DET FRØTSE OG DET SDITSE BGOSATV ER PALDSREET KRORKET.

RSETEN KAN STÅ FLUDTSÆNIDG FROKRET OG AILLGVEEL KAN DU LSÆE DET UEDN PORBELEEMR... ! 


DET ER FRODI VI IKKE LSÆER HEVRT BGSOTAV FOR SIG, MEN HLEE ODRET I ET.

FOR MIG FROEKMMOER DET HLET URTOLGIT.

ALLE DSSIE ÅR MED HRÅDE SUTDEIR... OG TIL HIVLEKN NTTYE?